Έρευνα

ο ερευνητικό πρόγραμμα από την έναρξη του έχει αξιολογηθεί βάση επιστημονικών κριτηρίων. Η επιστημονική ανασκόπηση στηρίζει και προάγει την ανάπτυξη «καλύτερων Πρακτικών’, επεκτείνοντας έτσι το πρόγραμμα με νέους συνεργάτες και διευρυμένους στόχους.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

 • Carbajosa, N., Morgret, S., Spencer, C. & Hameister, U. (2022). Working with the intercultural competence in higher education as a path towards inclusion: a practical example from EUT+. In Re-imagining higher education through equity, inclusion and sustainability (RISE). Proceedings of the 2nd. EUt+ International Conference on Equality, Diversity and Inclusion, Technical University of Sofia, Sozopol, Bulgaria, 1-3 September. doi:10.21427/ed7y-7w45 
 •  
 • Salazar García, P. (2023). Desarrollo de la competencia intercultural a través de la adquisición de una segunda lengua extranjera (alemán) en el grado en Turismo de la UPCT: teoría y análisis a partir de una experiencia piloto en el marco EUT+ y aplicaciones profesionales futuras. Repositorio Digital De La Universidad Politécnica De Cartagena. https://repositorio.upct.es/handle/10317/12497
 •  
 • Carbajosa, Natalia & S. Morgret, C. Spencer (Forthcoming Nov 2022) ‘DACADU-Interkulturell: Entwicklung interkultureller Kompetenzen durch das Erlernen der deutschen Sprache in der Hochschulbildung‘ mAGAzin Nr 30. https://revistascientificas.us.es/index.php/mAGAzin/enfoque-y-alcance
 •  
 • Spencer, Catherine (2022) & S. Morgret, N. Carbajosa, U Hameister ‘Strategy, policy, practice – insights from a collaborative EUt+ project‘. Irish Association for Applied Linguistics, IRAAL Conference 2022, Building bridges through Applied Linguistics. 30 Sept – 1 Oct 2022
 •  
 • Carbajosa, Natalia (2022) & S Morgret, C Spencer, U Hameister (2022) ‘Working with Intercultural Competence in Higher Education as a path towards Inclusion: A Practical example from EUt+‘. Re-Imagining Higher Education through Equity, Inclusion and Sustainability. RISE 2022, 1 – 3 September 2022, Sozopol, Bulgaria.
 •  
 • Spencer, Catherine, Stefanie Morgret, Natalia Carbajosa, Uta Hameister (2022). ‘Virtual collaboration for Learners of German within EUt+ Alliance: DaCaDu Interkulturell‘. Polytechnic Summit 2022, 28 – 30 June 2022. Hochschule Darmstadt. University of Applied Sciences
 •  
 • Spencer, Catherine (2022) Poster Presentation ‘Educational Explorers: Mapping the Future of Learning at TU Dublin‘ 6 May 2022
We use cookies to personalize content and ads, provide social media features, and analyze traffic to our website. We also share information about your use of our website with our social media, advertising and analytics partners. Our partners may combine this information with other data that you have provided to them or that they have collected as part of your use of the Services. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Our website address is: https://new.interculturalblog-hda.de.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings